Aanmelden

wachtkamerMeestal wordt u doorverwezen via uw huisarts.

Aanmelden volwassenen
U kunt ons direct bellen op 023-5269192 voor een volwassen aanmelding.

Aanmelden kinderen/jeugd
Voor het aanmelden van kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar, kunt u bellen naar 023-5513895 of een e-mail sturen naar: aanmeldenkuinjeugd@gmail.com. De wachttijd bij jeugd is momenteel langer dan gemiddeld. Denk bij e-mailen aan uw privacy.

Als wij met cliënten in gesprek zijn, kunt u het antwoordapparaat treffen. Indien u binnen kantoortijden belt en het antwoordapparaat inspreekt, wordt u vrijwel altijd dezelfde dag terug gebeld.

Wachttijd

De wachttijd voor behandeling ligt tussen de 1 en 4 weken, afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.

Privacy

Wij worden door de overheid verplicht een aantal gegevens aan te leveren aan de DIS, een landelijke database waarin de behandelgegevens van cliënten/patiënten in de GGZ worden verzameld. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Er bestaat echter een mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen aanlevering van uw gegevens door het invullen van een privacyverklaring.

Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen informatieverstrekking ten aanzien van uw zoon/dochter (onder de 18 jaar) aan de gemeente middels het formulier Bezwaar informatieverstrekking aan de gemeente