Kosten

KostenVergoeding in 2021 (volwassenen)

De zorg is onderverdeeld in Generalistische basis GGZ en de Specialistische GGZ. De huisarts moet aangeven of de klachten (lijken te) voldoen aan de criteria van een diagnose om in aanmerking te komen voor vergoedingen. Voor de behandeling van verreweg de meeste diagnoses worden de kosten door de zorgverzekering vergoed als u ouder bent dan 18 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergoeding van iedereen onder de 18 jaar.

De huisarts schat in of de klachten kortdurend (generalistische zorg) of langerdurend (specialistische zorg) behandeld moeten worden. Op basis van die inschatting vindt er een doorverwijzing plaats naar een GZ-psycholoog of een psychotherapeut/klinisch psycholoog. Binnen onze praktijk werken GZ-psychologen en kan daardoor alleen kortdurende generalistische zorg geboden worden.

Voor de behandeling van volwassenen hebben sommige behandelaars in onze praktijk contracten met zorgverzekeraars en sommige niet. Dit kan betekenen dat niet alles vergoed zal worden. Lees de voorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door.

Daarnaast vergoeden sommige zorgverzekeraars een maximum aan behandelingen (budgetplafonds).

Wij vragen om deze redenen altijd naar uw zorgverzekeraar bij de aanmelding.

Het eigen risico binnen de zorg geldt ook voor behandeling bij een GZ-psycholoog en blijft van toepassing voor iedereen boven de 18 jaar en is in 2021 vastgesteld op minimaal 385 euro.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke behandelingen verzekerd zijn in uw pakket als u twijfelt.

Indien de kosten niet vergoed worden of u geen diagnose heeft, maar wel psychologische hulp wilt, betaalt u vanaf 1 mei 2021 €100,- per gesprek.

Vergoeding in 2021 jeugd (onder de 18 jaar)

De gemeente is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg van kinderen en jongeren tot 18 jaar. De financiering en het organiseren van opvoedhulp en psychische zorg komt dan voor rekening van gemeente/woonplaats. De gemeentes in Haarlem en omgeving hebben een contract met de jeugd-behandelaren in onze praktijk en vergoeden psychische hulp, mits er een verwijsbrief afgegeven is. Er is geen sprake van een eigen risico.

De gemeente geeft aan te hechten aan de privacy en zich te houden aan alle wettelijk afspraken hierover, zoals onder meer in de Jeugdwet vastgelegd. Medische en andere behandeldossiers blijven bij huisartsen, psychologen en specialisten.

De gemeentes mogen alleen registeren wat nodig is om hun nieuwe taak te kunnen uitvoeren.

Bij verhindering graag 24 uur vooraf bericht, om doorberekening van de gereserveerde tijd te vermijden (dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar of de gemeente).